Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Användarvillkor för Wide Ideas

Dessa villkor beskriver den information som vi samlar in kring ditt användande samt hur den används och delas.

Vilka typer av information samlar vi in?

Dina aktiviteter i Wide Ideas och information som du lämnar.
När du registrerar dig som användare i Wide Ideas så ger du ditt samtycke till att vi inom ramen för PUL (Personuppgiftslagen) lagrar ditt namn, mailadress och senast använda IP-adress. Vi samlar även annan information kring din användning, t.ex. när du skapar objekt eller kommunicerar med andra. Detta kan omfatta information i eller om det innehåll du delar med dig av, exempelvis platsen för ett foto eller datum då en fil skapades. Vi samlar in information om hur du använder Wide Ideas, exempelvis vilken typ av innehåll du visar eller engagerar dig i, eller hur ofta och länge aktiviteten pågår.

Andras aktiviteter och information som de lämnar.
Vi samlar in information om andras användning och den information som andra delar med sig av när de använder Wide Ideas.

Dina nätverk.
Vi samlar in information om de personer du har kontakt med och hur du samverkar med dem, exempelvis vilka personer du kommunicerar mest med.

Information om enheter.
Vi samlar in information från och om de datorer, telefoner eller andra enheter som du använder Wide Ideas ifrån. Detta för att vi ska kunna tillhandahålla konsekvent information på alla dina enheter. Här är några exempel på information om enheter som vi samlar in:

  • Kännetecken som operativsystem, hårdvaruversion och enhetsinställningar,
  • Enheters placering, inklusive specifika geografiska platser, exempelvis via signaler från GPS, Bluetooth eller WiFi.
  • Mottagningsinformation, som namnet på din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör, typ av webbläsare, språk och tidszon, mobiltelefonnummer och IP-adress.

Hur använder vi den här informationen? 

Tillhandahålla, förbättra och utveckla Wide Ideas.
Vi kan leverera Wide Ideas och personanpassa innehållet tack vare den här informationen, eftersom den ger oss inblick i hur du använder och interagerar med tjänsten och de personer och saker du samverkar med och är intresserad av.

Vi använder också informationen för att förstå och säkerställa att vi utvecklar Wide Ideas i rätt riktning samt för felsökning.

Kommunicera med dig.
Vi använder din information för att kunna kommunicera med dig och informera dig om våra regler och villkor. Vi använder dessutom din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Främja säkerhet och trygghet.
Vi använder den information vi har för att kunna verifiera konton och aktiviteter, och för att främja säkerhet och trygghet i och utanför Wide Ideas, exempelvis genom att undersöka misstänkt aktivitet eller överträdelse av våra regler och villkor. Vi jobbar hårt för att skydda ditt konto med hjälp av kompetenta tekniker, automatiserade system och avancerad teknik. Vi erbjuder dessutom säkerhetslösningar som är lätta att använda och som ytterligare ökar säkerheten för ditt konto.

Hur delas den här informationen?

Personer som du delar och kommunicerar med.
All information du delar och kommunicerar i WIDE är offentlig för de användare som också är inbjudna till Wide Ideas. Använder ni Wide Ideas helt öppet, utan några säkerhetsskydd, så kan även informationen ses och nås via sökmotorer på nätet. Om din arbetsplats också har valt att använda Wide Ideas api så kan din information även bli tillgänglig genom detta.

Ny ägare hos oss.
Om äganderätten eller kontrollen över hela eller delar av Wide Ideas förändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren.

Leverantörer och andra partner.
Vi överför information till leverantörer och andra partners som stödjer vår verksamhet runt om i världen genom att exempelvis tillhandahålla infrastrukturtjänster, analysera hur våra tjänster används, mäta effektiviteten, tillhandahålla kundservice, underlätta betalningar eller genomföra akademisk forskning och enkätundersökningar. Dessa partner måste följa strikta sekretesskrav i enlighet med denna datapolicy och de avtal vi ingår med dem.

Hur kan jag hantera eller radera information om mig?

Vi lagrar data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla Wide Ideas till dig och andra, inklusive de som beskrivs ovan. Den information som är kopplad till ditt konto bevaras så länge Wide Ideas används av din arbetsplats, även om du eller din arbetsgivare valt att stänga ner ditt konto.

Hur besvarar vi juridiska frågor och förebygger skada?

Vi kan få åtkomst till, lagra och dela din information som svar på en juridisk anhållan (som husrannsakan, domstolsbeslut eller stämning) om vi i god tro uppfattar att lagen föreskriver att vi ska göra det. Det kan innefatta att svara på juridisk anhållan från jurisdiktioner utanför USA när vi i god tro uppfattar att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen, påverkar användare i den jurisdiktionen och följer internationellt erkända standarder. Vi kan också få åtkomst till att lagra och dela information när vi i god tro uppfattar att det är nödvändigt att: upptäcka, förhindra och hantera bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra, inklusive som en del av undersökningar, eller för att förhindra dödsfall eller risk för kroppsskada. Exempelvis kan vi tillhandahålla information till tredjepartspartners om ditt kontos tillförlitlighet för att förhindra bedrägeri och missbruk i och utanför våra tjänster. Information som vi får om dig kan kommas åt och behållas under en förlängd tidsperiod om den är föremål för en juridisk förfrågan eller förpliktelse, statlig undersökning eller undersökningar som gäller möjliga överträdelser av våra villkor eller riktlinjer eller på annat sätt för att förhindra skada. Vi kan också behålla information från konton som inaktiverats för överträdelser av våra villkor i minst ett år för att förhindra upprepat missbruk eller överträdelse av våra villkor.

Så här meddelar vi dig om ändringar i denna policy

Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av våra användarvillkor och ge dig möjlighet att granska den reviderade versionen innan du fortsätter att använda Wide Ideas.

Aviseringar

Visa mer