Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 20 januari, 2020

Skapa kreditgarantiinstrument

Utvecklingsinsatser utanför staden där personer från civilsamhället samlas för att arbeta för att behålla eller utveckla service på landsbygd är angelägna då ofta kommun eller kommersiella företag inte ser möjlighet att etablera service på mindre orter. Det finns dock vilja från idéburna aktörer att engagera sig. En svårighet som ofta uppstår vid satsningar är att grupper har svårigheter att samla tillräcklig mängd säkerhet för att möjliggöra lånefinansiering för en satsning av t ex om- eller nybyggnation.

Det skulle vara av stort värde om vi kunde få till ett kreditgarantiinstrument i samarbete med Europeiska Investeringsfonden för att skapa bättre möjligheter för garantier som möjliggör investeringar där tillräckligt med säkerheter saknas.

Kompetens och kunskapsutveckling?

Resurssnålare och effektivare?

Besöksnäring och attraktivitet?

Infrastruktur och samhällsservice?

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer