Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 18 december, 2019

Strategisk hjälp till små företag

Kompetens och kunskapsutveckling?

Vårt län består av en mängd småföretag som bidrar till vår gemensamma välfärd. Det är bra med en småskalig struktur av flera skäl (minskad sårbarhet, ökade tillväxtmöjligheter mm) men det finns några baksidor också vilket vi behöver hantera. Det jag tänker på i denna post är att små företag vanligen fokuserar på det operativa medan strategifrågor kommer i skymundan. Därmed finns en risk att företagen inte hinner med i den accelererande utvecklingen och förlorar i konkurrenskraft eller i värsta fall tappar sin roll på marknaden. Länets företag har ett stort behov av att arbeta mer systematiskt med strategiskt arbete.  Något för stödsystemen att ta till sig i sin strävan att stärka länets näringsliv!

Resurssnålare och effektivare?

Besöksnäring och attraktivitet?

Infrastruktur och samhällsservice?

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Demografiska möjligheter?

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer