Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 10 december, 2019

Grupp 2 ideer IT

Fokusområde/Smart specialisering: Future of remote working/Framtidens distribuerade arbetsliv
Möjlighet att arbeta från hela länet (bredband som hygienfaktor, 5G utveckling)
Digitalisering och arbetssätt hos bolag
Kompetens inom bolagen kring ledarskap, virtuella team osv
Samhällsutveckling - hur möter vi inflyttade individer utan en fysisk arbetsplats? Utrymme för nya kluster
Arbete mot globala målet nr 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 5.5 
SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE
En aktiv och stark branschorganisation inom IT

Kompetens och kunskapsutveckling?

Kompetensförsörjning - fler utbildningsplatser inom IT Kompetensförsörjning - extern kompetensinflyttning - rekryteringsresor där intressant IT-kompetens tas till länet istället för tvärtom. Tidigare insatser mot IT i skolan / unga åldrar. 

Resurssnålare och effektivare?

Arbete mot globala målet nr 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Besöksnäring och attraktivitet?

IT en tydlig del av Region Jämtland Härjedalens varumärkesstrategi

Infrastruktur och samhällsservice?

Höghastighetståg / flyglinjer Ösd-Sthlm-Ösd

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Jämställdhet inom IT (fler tjejer inom IT)

Demografiska möjligheter?

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer