Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 24 september, 2019

Medvetna satsningar på samhällsnära friluftsliv

Skapa arenor för samhällsnära (stadsnära, bynära) friluftsliv, där alla har access och man kan utöva många olika typer av aktiviteter. Inte bara fysisk aktivitet, utan arenor för lärande, kontemplation och social samvaro. Ska enkelt kunna nyttjas av näringsliv, offentliga aktörer, föreningsliv och privatpersoner. Koncept som utvecklas i jämtland med tillhörande forskning över tid på hur det nyttjas påverkar bredden av friluftsutövare och välbefinnande i regionen.

Kompetens och kunskapsutveckling?

Lärandemiljöer med enkla väderskydd (anpassade för Jämtländskt väder året runt) medger att utepedagogik kan utvecklas för alla åldersgrupper och typer av lärande, inte bara grundskola eller "natur-ämnen". Möjlighet till pedagogisk forskning och att använda det som experimentmiljöer för nya typer av lärande.

Resurssnålare och effektivare?

Minskar behovet av inomhusmiljöer, konferenslokaler mm genom att komplettera med nya möjligheter och visa på alternativa sätt att mötas. Närhet till samhället ger även en möjlighet att i vardagen komma ut som minskar behovet av att ta bilen för den vardagliga dosen av "frisk luft" och "natur".

Besöksnäring och attraktivitet?

Ökar kundunderlaget då det sänker trösklar - Förenklar för nya grupper, ovana friluftsutövare, att närma sig friluftslivet som kan gå genom andra ingångar än fysisk aktivitet - man får det "på köpet". Platser för matlagning, socialt umgänge, lektioner, kontemplation och läsning - ute, men "lagom skyddad" för att minska pressen på rätt utrustning och kravet på att ta sig långt ifrån "civilisationen" för att uppleva grunderna för friluftsliv.

Infrastruktur och samhällsservice?

Tydliga satsningar på dessa platser behövs i samhällsplaneringen, konceptet bör innehålla högt naturvärde på varje plats och skydd i olika skala - större (mer kapacitet i antal människor) ju närmare samhället man är. Tillgång till fots, cykel och kollektivtrafik. Ska kunna användas av större grupper, skolklasser mm och helst kunna bokas dagtid. Men i övrigt öppet tillgängliga miljöer för flanerare och spontana samlingar, föreningsliv mm.

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Många av dessa platser ska vara tillgängliga för alla - dvs anpassas så att funktionsvariationer inte är ett hinder.

Demografiska möjligheter?

Möjliggör att även äldre får en möjlighet att vistas och uppleva utemiljöer, men med skydd och tillgänglighet.

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer