Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 24 september, 2019

Regionen världsledande inom distansarbete - bästa plats att arbeta på distans

Regionen ska vara den självklara platsen för distansarbete, sett till 1) infrastruktur (videokonferens, uppkoppling, flexibla och tillgängliga kontorsplatser), 2) kompetens (stöd i distansarbetsmetodiken, forskning, kollegial utveckling), 3) utveckling av distansarbetsmöjligheter för industrier och företag som inte normalt har tänkt i dessa banor, samt 4) familjestöd för medföljande barn och partners. För att detta ska lyckas krävs även en omfattande marknadsföringsinsats, där ovanstående punkter och miljövinsterna med distansarbete kombineras med hur livsstilen för distansarbetande är bättre än på andra platser (vilket kan vara de "traditionella" marknadsföringsaspekter som friluftsliv, natur, ingen trängsel osv).

Kompetens och kunskapsutveckling?

Inflyttning av kompetens till regionen skulle kunna vara enorm, vilket skulle troligen leda till kompetensutveckling för företag inom regionen och bildande av nya företag med regionen som huvudarbetsplats.

Resurssnålare och effektivare?

Distansarbete är ofta billigare och miljövänligare för företag och arbetsplatser, beroende på upplägg.

Besöksnäring och attraktivitet?

Infrastruktur och samhällsservice?

Infrastrukturen som utvecklas för distansarbetande skulle även resten av befolkningen och företag i Jämtland dra nytta av, som t.ex. bättre uppkoppling och videokonferensanläggningar, flexibla arbetsplatser etc.

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Demografiska möjligheter?

Möjlighet att locka unga familjer i större utsträckning.

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer