Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 24 september, 2019

Jämtland som arena för fordonsfri, klimatvänlig rekreation

För besöksnäring och attraktivitet behövs delar av våra rekreationsområden som ger "frihet från fordon". Det kommer att bli allt viktigare både för naturupplevelse och som utvecklingsområde i ett allt med urbaniserat samhälle där stressymptom är den snabbast växande folksjukdomen, att upplevelsen av vildmark finns tillgänglig. Rätt utvecklat kan detta ge regionen möjlighet att vara en utvecklingsmiljö för klimatsmart turism och resande, med reglering/styrning, infrastruktur och besöksnäring som går i samma riktning.

Kompetens och kunskapsutveckling?

Resurssnålare och effektivare?

Besöksnäring och attraktivitet?

Skapa en tydlig reseanledning genom områden som marknadsförs som "fordonsfria", där naturljud och miljöhänsyn har företräde. Reglera även luftburen trafik (tex helikopter i yrkestrafik) till ett nödvändigt minimum (räddning o dyl). Dessa områden ska erbjuda en bred flora aktiviteter, med kravet att de har låg ljudnivå och inte bygger på motorfordon. De ska inte reglera intensitet i aktivitet, hastighet i framfart, det ska fortfarande vara möjligt att attrahera adrenalinsökande med aktiviteter som matchar kraven. Tydlig satsning på klimatanpassade inresor, paketering.

Infrastruktur och samhällsservice?

Alla infrastruktursatsningar ska inriktas på att skapa klimatanpassade tillresor till regionens alla delar, och göra dem attraktiva genom restider, matchningar mot anknytningar, paketeringar. Stark samverkan med destinationsbolag och besöksföretag för att paketera och skapa attraktiva erbjudanden. Detta ska självklart även matchas med arbetspendling mellan och inom regionen, så att det inte bara blir en "turismpaketering".

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Demografiska möjligheter?

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer