Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 24 september, 2019

Regionalt och allmänt idrottsmedicinsk mottagning

En central mottagning skulle kunna driva klinikbaserad metodutveckling samt datadriven analys av folkhälsoutveckling.

Kompetens och kunskapsutveckling?

Universitetet och regionen upplevas som utvecklare av idrottsmedicinsk kunskap i större omfattning och därmed locka samt utveckla kompetens inom området.

Resurssnålare och effektivare?

Idrottsmedicin syftar till att behålla idrottare och motionärer i bra skick för att fortsätta med sina hälsosamma vanor och kroppslig prestation. Även om skador relaterat till utövande är en utgift för sjukvårdsapparaten så skulle den övergripande förbättring i hälsan från idrott och motion sannolikt leda till minskning av hälso- och sjukvårdskostnader.

Besöksnäring och attraktivitet?

Att som elitutövare eller satsande motionär vet att det finns allmänt tillgänglig idrottsmedicinskt stöd i länet skulle troligen attrahera besökare och potentiella invånare i större utsträckning.

Infrastruktur och samhällsservice?

Regionen har tidigare haft en regional idrottsmedicinskt mottagningen som kunde utnyttjas av allmänheten under premisserna att man tränade regelbundet (ca 2-3 gånger per vecka). Detta initiativ visade sig vara framgångsrikt och inkluderande på ett sätt som hjälpte alla från elitidrottare (ca 15 % av besöken) till vardagsmotionärer (ca 60 % av besökare). Verksamheten drevs via avtal med regionen av en privat aktör som har nu avslutat sin verksamhet. I RUS bör det vara ett mål att inrätta en permanent idrottsmedicinskt mottagning i samma anda, med "kontaktnoder" inom alla delar av regionen för att kunna få rådgivning och dialog på distans.

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Demografiska möjligheter?

Uppmuntrar till deltagande i vardagsmotion i kategorier som inte normalt anses vara "idrottare", samtidigt förstärker länets profilering som idrottsvänlig och lockande för elitutövarna.

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer