Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 23 september, 2019

Regionsövergripande fritidsbank(er)

För företagande kan idén leda till ökad marknadsförings och försäljningstillfällen, då utlåningsverksamheten skulle främja senare inköp.

Kompetens och kunskapsutveckling?

Resurssnålare och effektivare?

Idén skulle även troligen vara en miljöinsats för att minska transport av utrustning från andra platser.

Besöksnäring och attraktivitet?

Idén skulle underlätta för utomstående besökare från Sverige och utlandet genom att underlätta delaktighet i och tillgång till upplevelser och motion utomhus.

Infrastruktur och samhällsservice?

En regionsövergripande fritidsbank, eller banker, upprättas för att främja tillgång till utrustning som kan utlånas för idrottsliga, motions- eller upplevelserelaterade ändamål. Likt ett bibliotek för idrotts-, motions- och friluftsutrustning, en regionsövergripande fritidsbank skulle främja utomhusaktiviteter för en bredare målgrupp – inklusive socioekonomiskt svaga grupper – men även underlätta för utomstående besökare från Sverige och utlandet genom att underlätta delaktighet i och tillgång till upplevelser och motion utomhus. Det skulle även troligen vara en miljöinsats för att minska transport av utrustning från andra platser. För företagande kan idén leda till ökad marknadsförings och försäljningstillfällen, då utlåningsverksamheten skulle främja senare inköp. Fritidsbanken kan vara antingen ett nätverk av platser eller resurser som med bibliotek, eller en mobil verksamhet likt en bokbuss.

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

Idén skulle främja utomhusaktiviteter för en bredare målgrupp, särskilt socioekonomiskt svaga grupper.

Demografiska möjligheter?

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer