Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 23 september, 2019

Samhällsplanering och samverkan för ökad rörelseförståelse bland barn, unga och äldre

Kompetens och kunskapsutveckling?

Resurssnålare och effektivare?

Idén syftar till att minska ohälsorelaterade utgifter för sjukvård och socialtjänster.

Besöksnäring och attraktivitet?

Idén kan attrahera unga familjer och äldre som vill leva ett aktivare liv i större utsträckning.

Infrastruktur och samhällsservice?

Idén kräver samhällsplanering och samverkan mellan aktörer avseende utomhusytor och stadsdelsutformning.

Socialt inkluderande och ett sunt liv?

- I RUS bör det tydliggöras hur arbete för ökad rörelseförståelse bland främst barn, unga och äldre prioriteras och sker. Detta kräver genomgripande samhällsplanering, genomtänkta allmänna utomhusytor, och samverkan mellan samhällsinstitutioner som uppmuntrar till socialt, psykologiskt, fysiskt och idrottslig utveckling genom rörelse där människor vågar, vill och kan utveckla sina kroppsliga och kognitiva förmågor utomhus. Detta är främst för att förebygga den väl utforskade fysiska och psykiska ohälsan som uppstår med outnyttjade eller begränsade rörelseförmåga – något som uppstår i allt högre grad enligt folkhälsoundersökningar, inklusive fallolyckor, kroniska kardiovaskulära sjukdomar, övervikt och fetma, depression, ångest och oro. Detta även kan, enligt forskning, leda till förbättringar i skolprestationer.

Demografiska möjligheter?

Något som fattas helt och hållet?

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer