Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Alla idéer

11 idéer matchar din filtrering (6 kommentarer och 34 gilla-markeringar)

Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-04-04

Näringslivets samlade engagemang för lokal samhällsutveckling/samhällsengagemang

Vi är många företag och organisationer som får samma förfrågningar om samarbeten/sponsring/samhällsengagemang från olika aktörer/föreningar/eldsjälar som driver olika verksamheter/frågor. Utmaningen för oss är att ta ställning och sprida våra medel och resurser så de träffar rätt. Hur kan vi tillsammans...

Idégivare Anna-Karin LFZ
4 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-28

Företagsetableringstjänst

Vidareförädla befintliga likartade tjänster och skapa en ny e-tjänst för att förenkla nyetablering av företag. Tjänsten designas så att man stegvis definierar sitt planerade företag och utifrån de komponenterna skapas en checklista över vilka tillstånd som krävs och var dessa...

Idégivare Åke Wilhelmsson
3 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-25

Agenda 2030 utbildning

Peak Region AB i samarbete med Folkuniversitetet planerar för en utbildning i Agenda 2030 mål och hållbarhet till hösten 2019 enligt det bifogade dokumentet. En möjlighet för företag att lära sig kring dessa viktiga mål.

Idégivare Peter Vomacka
4 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-18

Det hållbara kontoret ?

Arbetsmiljön (fysiska, psykosociala och digitala) måste anpassas för ett modernt arbetssätt. Enligt Arbetsmiljöverket är psykisk ohälsa den mest frekventa anledningen till sjukskrivning och samhällets nota för stress uppgår 2018 till 35 miljarder SEK. Endast 16% av svenskarna är, enligt bifogat...

Idégivare Örjan Mårtensson
3 2
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-18

Mer upphandling med sociala kriterier

De offentliga upphandlingsreglerna tillåter upphandling med social hänsyn. Det kan innebära krav på att utförandet av tjänsten skall utföras av företag där viss del personer med svårigheter på arbetsmarknaden finns eller blir anställd. För företag med sociala målet att inkludera...

Idégivare Pelle Persson
5 2
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-14

Åre Business Forum 27-29/3

Jag vill flagga för Åre Business Forum 27-29 Mars där företagare, investerare, chefer och politiker samlas i Åre för föredrag och diskussioner inom just detta område.

Idégivare Örjan Mårtensson
1 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-14

Affärer ger tillväxt - lära av andra regioner

Inom Europa (inkl. Sverige) finns goda exempel där man samarbetat för att nå större affärsvolymer. Samling Näringsliv bör kunna presentera någon region där man nått framgång tillsammans och vilka faktorer som haft avgörande betydelse för tillväxt där.

Idégivare Örjan Mårtensson
3 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-06

Lämpliga aktiviteter att genomföra för branschrådet/forumet Ekonomi & Finans

I aktivitetsgruppen till branschrådet har vi diskuterat fram lämpliga områden att genomföra aktiviteter tillsamman med den del av näringslivet som arbetar inom ekonomi & finans. De områden som vi fastnat för är kompetensförsörjning, digitalisering, trendspaning samt finansiering. Inspel önskas och...

Idégivare Claes-Göran Carlsson
1 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-06

Fastighetsdag i oktober 2019

Samling Näringsliv tillsammans med de större fastighetsägarna i Ösd/Berg kommun/Åre kommun, Region JH, Ösd kommun mfl. kommer att genomföra en fastighetsdag i oktober 2019. Exakt datum är ännu ej klar. Aktiviteten kommer att genomföras på Frösö Park. Flera intressanta föreläsare,...

Idégivare Claes-Göran Carlsson
6 1
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-06

Årshjul för arbete

Synliggöra vårt gemensamt framtagna årshjul för arbetet med digitalisering här på denna plattform.

Idégivare Peter Vomacka
2 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-06

Fasta grupper för arbete

I våra diskussioner i branschrådet Digitalisering JH har vi kommit fram till att det bör vara fyra st fasta grupper; en övergripande Digitalisering i JH och tre st arbetsgrupper; Tidig rekrytering, Branschkoppling IT-utbildningar MIUN och Yrkesutbildningar, livslångt lärande.

Idégivare Peter Vomacka
2 1
Fler idéer laddas...

Aviseringar

Se mer