Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Alla idéer

29 idéer

Utmaningar Företagande med sociala mål, RUS workshop
Publicerad 2019-09-25

Kan fiberföreningar vara lokala solelsleverantörer till sina medlemmar?

Idégivare Pelle Persson
0 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Medvetna satsningar på samhällsnära friluftsliv

Skapa arenor för samhällsnära (stadsnära, bynära) friluftsliv, där alla har access och man kan utöva många olika typer av aktiviteter. Inte bara fysisk aktivitet, utan arenor för lärande, kontemplation och social samvaro. Ska enkelt kunna nyttjas av näringsliv, offentliga aktörer,...

Idégivare Joel Svedlund
0 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Kompetensbrist och Logistik

Logistiken är avgörande för företagandet i regionen. Logistik inom många områden så som för att skicka produkter och prover, logistik för personer och kompetens så som konsultation och support.

Idégivare Sofia Åberg
1 2
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Regionen världsledande inom distansarbete - bästa plats att arbeta på distans

Regionen ska vara den självklara platsen för distansarbete, sett till 1) infrastruktur (videokonferens, uppkoppling, flexibla och tillgängliga kontorsplatser), 2) kompetens (stöd i distansarbetsmetodiken, forskning, kollegial utveckling), 3) utveckling av distansarbetsmöjligheter för industrier och företag som inte normalt har tänkt i...

Idégivare Matt X. Richardson
2 1
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Kompetensutveckling för hållbar utveckling i näringslivet

För att Jämtlands SMEs ska hänga med, ligga före kurvan och kunna jobba innovativt när hållbarhet hamnar allt högre på agendan, måste kompetensen höjas avsevärt inom företagen. Företagsledningar, styrelser och nyckelpersoner i företagen behöver få lättillgängliga kompetenshöjande insatser som effektivt...

Idégivare Joel Svedlund
1 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Hur ska vi utnyttja våra naturresurser för turism och alternativa transportmedel

Utvecklande av nya miljövänliga transportmedel i terräng

Idégivare Erik Melin Söderström
1 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Jämtland som arena för fordonsfri, klimatvänlig rekreation

För besöksnäring och attraktivitet behövs delar av våra rekreationsområden som ger "frihet från fordon". Det kommer att bli allt viktigare både för naturupplevelse och som utvecklingsområde i ett allt med urbaniserat samhälle där stressymptom är den snabbast växande folksjukdomen, att...

Idégivare Joel Svedlund
0 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Fiber till alla!

Möjliggör att alla kan arbeta vart man än bor.

Idégivare Ida Asp
0 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Skapa ett Jämtland som blir ett mecka för miljömedvetenhet

Göra riktade satsningar på hållbarhet för att bygga ett företagsklimat av företag som skapar lösningar som går i linje med klimatet och miljön.

Idégivare Ida Asp
1 1
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Stöd till företag i tidiga skeden

Möjliggöra för stöd till idébärare och företag i tidiga skeden. Konkret stöd där man kan få handgriplig hjälp i att administrativt bygga upp företaget.

Idégivare Ida Asp
1 1
Utmaningar Hållbar hälsa och arbetsmiljö, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Regionalt och allmänt idrottsmedicinsk mottagning

En central mottagning skulle kunna driva klinikbaserad metodutveckling samt datadriven analys av folkhälsoutveckling.

Idégivare Matt X. Richardson
1 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Entreprenörskap i skolplanen

Genom att öppna upp möjligheter att testa sina egna idéer och våga utveckla sina egna innovationer. Att lära sig att testa för att misslyckas och lära sig att testa igen.

Idégivare Ida Asp
2 1
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-24

Jämtland som testarena för klimatneutrala, icke-störande terrängfordon.

Jämtlands län erbjuder områden för terrängfordonkörning som testmiljöer och utvecklingsmiljöer för klimatneutrala, icke-störande terrängfordon. Det kan gälla fordon för tävling, rekreation, nyttoanvändning (tex jakt) och yrkesanvändning. Medel riktas till att skapa testcenter, utvecklingskontor, forsknings- och utvecklingskompetenser inom regionen. Inriktning ska...

Idégivare Joel Svedlund
0 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-23

Satsning på Sjöissporter

Sport och friluftsliv på våra sjöisar. Utvecklingen av sporter och aktiviteter som går att göra på sjöisarna är enligt min bedömning väldigt underutvecklade i dag. Jag ser stor potential att vidareutveckla dom befintliga aktiviteterna och att göra dom tillgängliga och...

Idégivare Mikael Kjellman
1 1
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-23

Regionsövergripande fritidsbank(er)

För företagande kan idén leda till ökad marknadsförings och försäljningstillfällen, då utlåningsverksamheten skulle främja senare inköp.

Idégivare Matt X. Richardson
1 1
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-23

Främjande insatser för användning av utomhusmiljöer för idrott och motion

Idégivare Matt X. Richardson
0 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-23

Evenemangsstrategi för kultur och idrott

Idégivare Matt X. Richardson
1 0
Utmaningar Outdoor, RUS workshop
Publicerad 2019-09-23

Samhällsplanering och samverkan för ökad rörelseförståelse bland barn, unga och äldre

Idégivare Matt X. Richardson
1 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-04-04

Näringslivets samlade engagemang för lokal samhällsutveckling/samhällsengagemang

Vi är många företag och organisationer som får samma förfrågningar om samarbeten/sponsring/samhällsengagemang från olika aktörer/föreningar/eldsjälar som driver olika verksamheter/frågor. Utmaningen för oss är att ta ställning och sprida våra medel och resurser så de träffar rätt. Hur kan vi tillsammans...

Idégivare Anna-Karin LFZ
4 0
Utmaningar Öppen dialog
Publicerad 2019-03-28

Företagsetableringstjänst

Vidareförädla befintliga likartade tjänster och skapa en ny e-tjänst för att förenkla nyetablering av företag. Tjänsten designas så att man stegvis definierar sitt planerade företag och utifrån de komponenterna skapas en checklista över vilka tillstånd som krävs och var dessa...

Idégivare Åke Wilhelmsson
3 0
Fler idéer laddas...

Aviseringar

Se mer