Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Alla idéer

71 idéer

Utmaningar Företagande med sociala mål, RUS workshop
Publicerad 2020-01-20

Kompetensutveckling för företagande med sociala mål

Entreprenörskapsundersökningar visar att många personer är intresserade av att företaga, och företaga med mål som kombinerar egna personliga utvecklingsmål med att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Det finns ingen tydligt profilerad kompetensutveckling som erbjuds personer som vill delta i utbildningsprogram...

Idégivare Pelle Persson
0 0
Utmaningar Företagande med sociala mål, RUS workshop
Publicerad 2020-01-20

Skapa kreditgarantiinstrument

Utvecklingsinsatser utanför staden där personer från civilsamhället samlas för att arbeta för att behålla eller utveckla service på landsbygd är angelägna då ofta kommun eller kommersiella företag inte ser möjlighet att etablera service på mindre orter. Det finns dock vilja...

Idégivare Pelle Persson
0 0
Utmaningar Förnybar energi, RUS workshop
Publicerad 2020-01-20

Beteendepåverkan för omställning.

Idégivare Peter Vomacka
0 0
Utmaningar Förnybar energi, RUS workshop
Publicerad 2020-01-20

Vätgas - en intressant bränsle?

Undersök möjligheterna med vätgas.

Idégivare Peter Vomacka
0 0
Utmaningar Förnybar energi, RUS workshop
Publicerad 2020-01-20

Infastruktur, behov av tankstationer.

Idégivare Peter Vomacka
0 0
Utmaningar Förnybar energi, RUS workshop
Publicerad 2020-01-20

HVO och förnybar bränsle.

HVO där det krävs. Det är viktigt för åkerier när man kalkylerar för byte till förnybart med bränslepris men även servicekostnad och serviceintervall. Det är viktigt med den ekonomiska aspekten dvs att ha alla fakta samlade för att kunna göra...

Idégivare Peter Vomacka
0 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Strategisk hjälp till små företag

Idégivare Gunnar Elmroth
2 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Utnyttja vår styrka - Småskaligheten

Idégivare Gunnar Elmroth
2 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Synpunkter på nuvarande prioriteringar och mål

Idégivare Kurt Scherl
0 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Kompetensutveckling på hemmaplan i företaget

Idégivare Benny Larsson
0 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Kompetensutveckling på hemmaplan i företaget

Idégivare Benny Larsson
1 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Synpunkter på nuvarande prioriteringar och mål

Dessa fyra områden bör vara egna fokusområden, då var och en av dem i sig är så viktiga. Under varje område bör det ligga en klar och tydlig strategi. Idé Katarina Haga, IUC Z-GROUP

Idégivare Kurt Scherl
1 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Kreditgaranti / Kapitalförsörjning i glesbygd

En investering som inte borgar för sig själv där investeringen skall göras behöver på något sätt stärkas med tex en kreditgaranti. Viktigt för att underlätta för investeringar i glesbygd. Snabba beslut är en synnerligen viktig framgångsfaktor. Ofta små företag som...

Idégivare Benny Larsson
2 0
Utmaningar Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop
Publicerad 2019-12-18

Kompetensförsörjning

Idégivare Kurt Scherl
0 0
Utmaningar Digitalisering JH, RUS workshop
Publicerad 2019-12-10

Grupp 3 IT

I befintlig RUS, IT obefintligt, Bredband enbart en hygienfaktor

Idégivare Fredriksson Stefan
1 0
Utmaningar Digitalisering JH, RUS workshop
Publicerad 2019-12-10

Grupp 2 ideer IT

Fokusområde/Smart specialisering: Future of remote working/Framtidens distribuerade arbetsliv Möjlighet att arbeta från hela länet (bredband som hygienfaktor, 5G utveckling) Digitalisering och arbetssätt hos bolag Kompetens inom bolagen kring ledarskap, virtuella team osv Samhällsutveckling - hur möter vi inflyttade individer utan en...

Idégivare Fredriksson Stefan
0 0
Utmaningar Digitalisering JH, RUS workshop
Publicerad 2019-12-10

Kompetensförsörjning, Grupp 1

Idégivare Fredriksson Stefan
0 0
Utmaningar Digitalisering JH, RUS workshop
Publicerad 2019-12-10

Varumärke, Grupp 1

Idégivare Fredriksson Stefan
0 0
Utmaningar Tillverkande industri textil, trä och plast, RUS workshop
Publicerad 2019-12-10

Jämtland Härjedalens varumärke

Idégivare Pontus Sandell
1 0
Utmaningar Tillverkande industri textil, trä och plast, RUS workshop
Publicerad 2019-12-10

Infrastruktur

Idégivare Leif Berglund
1 0
Fler idéer laddas...

Aviseringar

Se mer