Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Alla idéer

79 idéer

1 2 3
Fastighet, RUS workshop

kompetensutveckling

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Infrastruktur

Rutsta för innovativa lösningar inför elbilboomen

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Innovation

Bygga upp en testmiljö/testbädd för bygg och fastighet inom Peak Regions verksamhetsområde

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Innovation

Tesbäddar för bygg. Testmiljö för bl.a energisparande

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Resursnålare och effektivare

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Företagande och utveckling

Smartare/digital fastighetsförvaltning

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Resursnålare och effektivare

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Fastighet, RUS workshop

Resursnålare och effektivare

Idégivare Claes-Göran Carlsson
Publicerad 2020-01-30
0 0
1 2 3
Företagande med sociala mål, RUS workshop

Kompetensutveckling för företagande med sociala mål

Entreprenörskapsundersökningar visar att många personer är intresserade av att företaga, och företaga med mål som kombinerar egna personliga utvecklingsmål med att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Det finns ingen tydligt profilerad kompetensutveckling som erbjuds personer som vill delta i utbildningsprogram...

Idégivare Pelle Persson
Publicerad 2020-01-20
0 0
1 2 3
Företagande med sociala mål, RUS workshop

Skapa kreditgarantiinstrument

Utvecklingsinsatser utanför staden där personer från civilsamhället samlas för att arbeta för att behålla eller utveckla service på landsbygd är angelägna då ofta kommun eller kommersiella företag inte ser möjlighet att etablera service på mindre orter. Det finns dock vilja...

Idégivare Pelle Persson
Publicerad 2020-01-20
0 1
1 2 3
Förnybar energi, RUS workshop

Beteendepåverkan för omställning.

Idégivare Peter Vomacka
Publicerad 2020-01-20
0 0
1 2 3
Förnybar energi, RUS workshop

Vätgas - en intressant bränsle?

Undersök möjligheterna med vätgas.

Idégivare Peter Vomacka
Publicerad 2020-01-20
0 0
1 2 3
Förnybar energi, RUS workshop

Infastruktur, behov av tankstationer.

Idégivare Peter Vomacka
Publicerad 2020-01-20
0 0
1 2 3
Förnybar energi, RUS workshop

HVO och förnybar bränsle.

HVO där det krävs. Det är viktigt för åkerier när man kalkylerar för byte till förnybart med bränslepris men även servicekostnad och serviceintervall. Det är viktigt med den ekonomiska aspekten dvs att ha alla fakta samlade för att kunna göra...

Idégivare Peter Vomacka
Publicerad 2020-01-20
0 0
1 2 3
Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop

Strategisk hjälp till små företag

Idégivare Gunnar Elmroth
Publicerad 2019-12-18
2 0
1 2 3
Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop

Utnyttja vår styrka - Småskaligheten

Idégivare Gunnar Elmroth
Publicerad 2019-12-18
2 0
1 2 3
Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop

Synpunkter på nuvarande prioriteringar och mål

Idégivare Kurt Scherl
Publicerad 2019-12-18
0 0
1 2 3
Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop

Kompetensutveckling på hemmaplan i företaget

Idégivare Benny Larsson
Publicerad 2019-12-18
0 0
1 2 3
Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop

Kompetensutveckling på hemmaplan i företaget

Idégivare Benny Larsson
Publicerad 2019-12-18
1 0
1 2 3
Tillverkande industri metall, maskin, betong, livsmedel, RUS workshop

Synpunkter på nuvarande prioriteringar och mål

Dessa fyra områden bör vara egna fokusområden, då var och en av dem i sig är så viktiga. Under varje område bör det ligga en klar och tydlig strategi. Idé Katarina Haga, IUC Z-GROUP

Idégivare Kurt Scherl
Publicerad 2019-12-18
1 0
Laddar fler idéer...

Aviseringar

Visa mer