Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

[tailor_widget_wideideas_register_user_widget class=”tailor-5873d1a01c618″ widget_id_base=”wideideas_register_user_widget”/]

RUS i fokus

Välkomna till Samling Näringslivs och Coompanions arena för samtal kring olika utmaningar som näringslivet, akademien, offentligheten och samhället upplever och vill hitta lösningar för.

Arenan är avsedd för att generera innovativa lösningar där näringslivet i samarbete med andra aktörer samhandlar för ett framtida samhälle med hållbar tillväxt i region Jämtland och Härjedalen som målsättning. Under RUS-strategiarbetet i regionen används arenan för att underlätta kommunikationen. Den tjänstgör som verktyg för genomförande av Samling Näringslivs, Coompanions och IUC-Z-groups olika workshops.

Här nedan ser du de aktuella utmaningar/workshops som vi arbetar med just nu. Om du har någon tanke, idé eller reflektion kring hur vi skulle kunna arbeta vidare med dessa så lämna gärna din idé under resp. utmaning/workshop.

Sitter du på en idé som du vill dela med dig av men har inte blivit inbjuden att delta? Vänligen skicka ett mail till Peter Vomacka så återkommer han med en personlig inbjudan till dig.

Aktiva utmaningar

Aviseringar

Visa mer