Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Om iCare4 Fyrbodal

iCare4 Fyrbodal – idésluss har som målsättning att stödja och stärka den befintliga forsknings- och utvecklingsverksamheten som i dag bedrivs inom kommunernas verksamheter. Förhoppningen är att idéslussen ska bidra till att samarbetet mellan förvaltningar och verksamheter ökar och därmed även kommunens förmåga att ta tillvara och realisera goda idéer som kommer in.

Medarbetare i kommunerna ska uppleva att det är enkelt att få hjälp med att bedöma, utveckla och realisera sina idéer. På motsvarande sätt ska ledningarna uppleva att idéslussen bidrar till att underlätta prioritering och genomförande av utvecklingsinsatser.

MÅL

  • Stimulera systematisk verksamhetsutveckling genom medarbetardriven innovation.
  • Skapa en gemensam idésluss och bilda utvecklingsprocesser för samverkan, nyttiggörande och tillväxt.
  • Integrera innovationsledning med kvalitetsledning.
  • Ta tillvara medarbetare, brukare och anhörigas förslag för ökad kvalitet och effektivitet.
  • Skapa attraktivare arbetsplatser och omsorgsgivare i Fyrbodal med en effektivare socialtjänst.

 

Aviseringar

Se mer