Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 12 december, 2018

Lednings-oberoende distribution av grön el.

Fjärrframställd elektricitet finns inte alltid lokalt tillgänglig där behoven existerar. Generellt kan detta vara orsakat av ekonomiska, geografiska eller politiska hinder för fasta till-ledningsnät. El baseras där då idag oftast på fossila energikällor, vilket ju nuförtiden är allt annat än rekommendabelt. Lösningen kan vara som följer:

Målgrupp

I takt med tillkomsten av allt fler och allt större sol-, vind- och även vågkraftparker så uppstår tidvis svårhanterlig överproduktion av grön el allt oftare. Hur då istället distribuera denna energi på ett praktiskt genomförbart sätt till tidigare onåbara ställen?

Värdeskapande

Grön överskotts-el nyttiggöres!

Genomförande

Speciella båtar/fartyg framtages, vilka i princip är flytande batterier. Kan vara av pråm-, ubåts- eller containerlastkarak- tär, givetvis eldrivna. De två förstnämnda typerna, som ligger längre fram i tiden, bör utföras med dubbelt skrovhölje, vara självstyrande samt helt personalfria vid angörings- och anslutningsmomenten. Riktigt nära i tiden kan däremot vara ett utnyttjande av redan befintligt tonnage utav containerlastfartyg. Detta för transport av batterier i containerformat. Sådana batterier i multimegawattklassen tillverkas redan idag för andra ändamål. Man kan välja att ha fartygen liggande vid kaj för laddning/urladdning eller lasta/lossa containrar i form av ett utbytessystem.

Övriga kommentarer

Några exempel på tänkbara elproducenter resp. kundkretsområden: Gotland/Östersjöländerna; Sahara/Medelhavsländerna; Florida/Karibien. Riskerna vid påsegling bör i vart fall inte överskrida dem som föreligger vid oljetankbåtsolyckor. Veterligen har heller inte el-relaterade personskador förekommit vid uppkomna krockar med elbilar, också de bärare av energirika batterier. Förhoppningsvis blir inom en snar framtid dessa batterifartyg en minst lika vanlig syn på hav och vattendrag som oljetankers är idag. I sådant fall - kom gärna ihåg idékällan...

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer