Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 27 maj, 2018

Tvättmaskin 2.0

Det första försöket till "automatisering" av tvättgodshantering bör ha varit forna tiders kokgryta!

Dessa svarta, vedeldade tingestar ersattes någon gång under trettiotalet med en elvärmd variant, där ett genomströmningssystem tillämpades. D v s uppvärmt vatten från bottenregionen av tvättutrymmet tilläts stiga upp enligt termosifonprincipen via ett rör för att sedan fördelas ut över godset på toppen. Man fick då en ökad tvättbearbetning genom vattengenomströmningen. Dock missades därvid själva kokmomentets fördelar.

Senare tiders vana att tvätta vid låga temperaturer för hänsynstagande till värmekänsliga syntetmaterial och stegrad omtanke om energikonsumtionen har effektivt stävjat en utveckling av kokningslinjen. Olyckligt, eftersom kokning i sig är en materialskonsam och effektiv bearbetningsteknik.

Förslagsställaren har länge förvånats över att man hittills tycks ha missat en möjlighet att tillämpa tvättkokning vid temperaturer, som vanligt kranvatten kan tillhandahålla. Detta nämligen genom en så enkel åtgärd som åstadkommen och kontinuerligt under tvättprocessen upprätthållen trycksänkning i tvättkärlet.

Vätskors kokpunkt - här även tvättvattens följaktligen - påverkas i direkt proportion av det förhärskande, omgivande trycket. Sänker man trycket, så sänker man samtidigt kokpunkten.

Detta anses här kunna nyttiggöras med resultatet att ett behändigt don utan internt rörliga delar skulle kunna utgöra själva tvättenheten. Externt har man så en smärre, eldriven vakumpump för trycksänkningen, ev i kombination med en kallvattendriven ejektorsug.

Avkokat kondens flödas till närmsta vask. Ifall att krantemperaturen ej är tillräcklig, kan ev någon denaturerad alkohol adderas för att därigenom sänka kokpunkten i tvättvätskan.

Målgrupp

Tillverkande företag inom området samt i princip alla människor. Globalt!

Värdeskapande

Behovet av att spara miljö och resurser är väl generellt alltför bekant för att behöva orda om här. Tilläggas kan dock, att senaste rön visar på en ökad spridningsrisk av bakterier (även resistenta sådana) i flerbostadshusens gemensamma tvättstugor. Främst pekar man på släpmomentet när den fuktiga tvätten dras ut över gummitätningen i luckan. Är godset då efter tvättningen ej bakteriefritt, så förs smittan via tätningen vidare till nästa brukare o s v o s v. Detta förvisso beroende på låg tvättemperatur men - med föreliggande förslag blir inte tvätten enbart tvättad, utan även bakterierna däri avdödade genom sitt eget, genom det sänkta trycket, kokande vatteninnehåll! Vidare så har den omilda behandlingen av tvättgodset i den fram- och återgående trumman hos moderna tvättmaskiner nyligen utpekats som en av bovarna bakom den enorma mängd mikroplastpartiklar, som haven kontinuerligt numera matas med. Det slipper man här. Simsalabim, bort alla tänkbara problem!

Genomförande

Den exakta utformningen av en slutprodukt enligt idén har jag givetvis tankar om och bollar gärna dessa med någon seriös fabrikant.

Övriga kommentarer

Idéförslaget prisbelönades för ganska längesedan i en vitvarutävling. Antagligen på grund av lägre miljömedvetenhet dåförtiden så kom förslaget dock veterligen aldrig till användning. Förutsättningarna att lyckas med en exploatering bör däremot vara mycket gynnsammare nu med våra prioriteringar idag!

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer