Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 27 maj, 2018

Tvättmaskin 2.0

Det första försöket till "automatisering" av tvättgodshantering bör ha varit forna tiders kokgryta!

Dessa svarta, vedeldade tingestar ersattes någon gång under trettiotalet med en elvärmd variant, där ett genomströmningssystem tillämpades. D v s uppvärmt vatten från bottenregionen av tvättutrymmet tilläts stiga upp enligt termosifonprincipen via ett rör för att sedan fördelas ut över godset på toppen. Man fick då en ökad tvättbearbetning genom vattengenomströmningen. Dock missades därvid själva kokmomentets fördelar.

Senare tiders vana att tvätta vid låga temperaturer för hänsynstagande till värmekänsliga syntetmaterial och stegrad omtanke om energikonsumtionen har effektivt stävjat en utveckling av kokningslinjen. Olyckligt, eftersom kokning i sig är en materialskonsam och effektiv bearbetningsteknik.

Förslagsställaren har länge förvånats över att man hittills tycks ha missat en möjlighet att tillämpa tvättkokning vid temperaturer, som vanligt kranvatten kan tillhandahålla. Detta nämligen genom en så enkel åtgärd som åstadkommen och kontinuerligt under tvättprocessen upprätthållen trycksänkning i tvättkärlet.

Vätskors kokpunkt - här även tvättvattens följaktligen - påverkas i direkt proportion av det förhärskande, omgivande trycket. Sänker man trycket, så sänker man samtidigt kokpunkten.

Detta anses här kunna nyttiggöras med resultatet att ett behändigt don utan internt rörliga delar skulle kunna utgöra själva tvättenheten. Externt har man så en smärre, eldriven vakumpump för trycksänkningen, ev i kombination med en kallvattendriven ejektorsug.

Avkokat kondens flödas till närmsta vask. Ifall att krantemperaturen ej är tillräcklig, kan ev någon denaturerad alkohol adderas för att därigenom sänka kokpunkten i tvättvätskan.

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer