Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 11 maj, 2018

Vindkraftpelare

Något som förvånar ifråga om moderna vindkraftverk det är, att majoriteten inte verkar vara något annat än uppskalade och "lätt" modifierade versioner av den antika väderkvarnen! Borde vara hög tid att utveckla en ny generation prisvärda och mer funktionella system för vindkraftens nyttiggörande, något som alltså nedan föreslås för välvilligt övervägande.

Här blir det nödvändigt, att bekantgöra en fullkomligt ny väg att närma sig uppgiften, nämligen genom att använda sig utav de ganska välkända och kraftfulla s k von Kármán-virvlarna i strömmande media. Ett fenomen som elegant åskådliggörs av de vaggande rörelserna hos vass-strån i strömmande vatten.

I motsats till vad som gäller vid t ex skorstenstillverkning är det här eftersträvansvärt, att framkalla vibrationer i tornkonstruktionen med hjälp utav ovannämnda virvlar i luften. Detta då med förhoppningen att kunna "producera" energi på ena eller andra sättet medelst tornvibrationerna.

Utvunnen energi kan vara elektrisk, mekanisk eller i form av trycksatta medier. Förslagsställarens utvalda metod är en där elektrisk energi avses utvunnen på ett specifikt sätt.

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Visa mer