Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 11 maj, 2018

Vindkraftpelare

Något som förvånar ifråga om moderna vindkraftverk det är, att majoriteten inte verkar vara något annat än uppskalade och "lätt" modifierade versioner av den antika väderkvarnen! Borde vara hög tid att utveckla en ny generation prisvärda och mer funktionella system för vindkraftens nyttiggörande, något som alltså nedan föreslås för välvilligt övervägande.

Här blir det nödvändigt, att bekantgöra en fullkomligt ny väg att närma sig uppgiften, nämligen genom att använda sig utav de ganska välkända och kraftfulla s k von Kármán-virvlarna i strömmande media. Ett fenomen som elegant åskådliggörs av de vaggande rörelserna hos vass-strån i strömmande vatten.

I motsats till vad som gäller vid t ex skorstenstillverkning är det här eftersträvansvärt, att framkalla vibrationer i tornkonstruktionen med hjälp utav ovannämnda virvlar i luften. Detta då med förhoppningen att kunna "producera" energi på ena eller andra sättet medelst tornvibrationerna.

Utvunnen energi kan vara elektrisk, mekanisk eller i form av trycksatta medier. Förslagsställarens utvalda metod är en där elektrisk energi avses utvunnen på ett specifikt sätt.

Målgrupp

Tillverkare och samhälle.

Värdeskapande

Det kan mycket väl vara så, att en anläggning enligt det tänkta konceptet vid jämförelse med en konventionell anläggning med samma tornhöjd skulle erbjuda en något lägre verkningsgrad, men ändå visa sig ha ett bättre ekonomiskt utfall! Detta beroende på förväntat överlägsna egenskaper till följd av den totala avsaknaden av turbinvingar. Troliga fördelar: Inga krav på avancerade transportvägar; Moderata ljudstörningar; Minimerade vystörningar; Inga TV/radiostörningar; Ingen fågeldöd; Modest isbarkspridning; Okänslighet för åskoväder; Service möjlig huvudsakligen i marknivå; Återvinningsbart konstruktionsmaterial mestadels; Inga kostsamma växellådshaverier.

Genomförande

Intressenter (kompetenta företag eller konsortier) kan efter bedömning av seriositeten få ta del av beskrivning utav den tekniskt troligen förmånligaste tillämpningen av idén för ev framtida engagemang.

Övriga kommentarer

Ett nytänkande redovisas här - detaljlösningar måste dock diskuteras under sekretess, detta för att ej äventyra möjlig immaterialrätt!

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer