Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

TILLBAKA
Publicerad 6 april, 2018

Östersjön är sjuk

Ofta ses kaskader av vatten (s.k. bränningar) när vågorna blåser in mot kobbar. När detta sker är syresatt vatten och krafter från blåst lämpliga att utnyttja.
De kobbar som är någorlunda nära djupområden, exempelvis utanför Nynäshamn (djup 459m) bör förses med stora vattenuppfodringsapparater (vädur) som pumpar upp syrerikt vatten till frosttåliga behållare några meter över havsytan. Därifrån leder vi ned vattnet med slang några hundra meter ner i djupen.
Pumpningen sker utan energitillförsel och med en enda rörlig del (stor som mattallrik) en backventil.
Tidigare har det inte funnits behov att pumpa upp saltvatten med vädur.
Det bör gå att hitta många lämpliga kobbar, som förses med tillrättalagda vikar för kaskader i några väderstreck för blåst från olika håll.

Målgrupp

Havs o. Vattenmyndigheten & eller "Östersjö-räddare" av annat slag.

Värdeskapande

Påbörja nedförsel av syrerikt vatten till syrefattiga djup för att förbättra förutsättningarna där.

Genomförande

Miljöintressenter bör medverka för att snarast få igång en provanläggning.

Övriga kommentarer

Över tio år har jag försökt att få igång provanläggning. Utan gehör. Den kunde fått ned åtskilligt med syrerikt vatten till de "döda djupen". Där studier av förändringar skulle kunnat ske.

Kommentarer laddas...

Aviseringar

Se mer