Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Användarvillkor

Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs av Fyrbodals kommunalförbund och drivs av DELADINIDÉ.NU. Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvillkoren”).

– Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvillkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvillkoren, vänligen lämna denna webbplats.

– Dessa användarvillkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvillkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvillkoren.

Ägande
Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och annat material relaterat till denna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör DELADINIDÉ.NU  eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan DELADINIDÉ.NU skriftliga tillstånd.

Varumärke
DELADINIDÉ.NU varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av DELADINIDÉ.NU. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan DELADINIDÉ.NU skriftliga medgivande.

Inlägg på DELADINIDÉ.NU
Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

Dataskydd
Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter kommer Deladinidé.nu och/eller Fyrbodals kommunalförbund hållas ansvarig gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Deladinidé.nu och Fyrbodals kommunalförbund lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Deladinidé.nu och Fyrbodals kommunalförbund kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

Tillämplig lag
Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Kontakt
Vi kan nås på Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, 451 18 Uddevalla, info@fyrbodal.se.

 

Aviseringar

Visa mer