Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Vanliga frågor

 • Vad menas med kund? En kund är olika för olika funktioner. Arbetar du i butik är slutkonsumenten din kund. Arbetar du på lager kanske det är butiken som är din kund. Om du arbetar på en stabsfunktion kan det vara andra medarbetare eller ett annat företag som är din kund.
 • Kan jag lägga in en idé för ett annat bolag än det jag jobbar för? Ja, du kan välja att lägga in en eller flera idéer för det bolag du jobbar för eller ett annat bolag inom koncernen. Du kan även välja att lägga in en idé som skulle fungera på flera bolag inom koncernen. Då väljer du annat.
 • Vad betyder kundvärde eller kundnytta? Att något ökar värdet eller nyttan för kunden betyder till exempel att det gör livet, dagen eller köpet lite bättre för kunden.
 • Hur utvecklad ska idén vara? Den kan vara på idéstadiet och behöver inte vara färdigutvecklad. Det viktigaste är att du har en idé som du verkligen tror kan öka kund- och affärsnyttan.
 • Hur utvärderas min idé? Både expertgruppen och Draknästet kommer främst att titta på hur genomförbar din idé är, vad den har för affärspotential samt att den gör något bra för kunden. Är den dessutom innovativ och nytänkande har du goda chanser att få din idé förverkligad.
 • Hur vet jag om jag gått vidare till Draknästet? Den 21 mars kommer de personer som gått vidare till Draknästet att få information via mailen. Det publiceras också på axlab.nu strax efter.
 • Vad förväntas av mig om jag går vidare till Draknästet? Om du gått vidare ska du förbereda en kort (5 min) presentation av din idé samt 5 minuters utfrågning av Draknästet. Presentationen sker inför Drakarna den 9 april i Stockholm och för deltagarna på Axel Johnsons årsmöte den 12 april. Om du inte kan delta på plats kan du hålla din presentation på videolänk. Exakt tid meddelas i slutet av mars.
 • När väljs idén med störst potential? Den utses den 12 april efter att alla presentationer hållits och Draknästet haft överläggning.
 • Vad händer med den utvalda idén? Den som lämnat in idén med störst potential uppmärksammas med en inspirationsresa och kan få hjälp och möjlighet att genomföra idéen.
 • Vad händer med alla andra idéer som kommer in? Samtliga bearbetas både hos Axel Johnson och det bolag idéen är tänkt för. Idéer med stor potential hanteras på olika sätt: Vissa kan genomföras direkt och utan stora kostnader på bolagen, andra kan behöva stöd från Axel Johnson för att ev. genomföras.
 • Får jag lägga in min idé på arbetstid? Våra olika bolag bestämmer själva hur och när medarbetare får ta tid och registrera idéer.

Aviseringar

Se mer