Jag har glömt mitt lösenord

Registrera konto

Profilsida Kontouppgifter

Axel Johnson och förnyelse

Sedan 1873 har Axel Johnson förändrats radikalt flera gånger om. Axel Johnson började som en handelsverksamhet – och är det idag – men under åren har koncernen bytt skepnad till mer konsumentnära handel och ett teknikhandelsben kvar. Läs mer här.

Vi förstår vikten av förnyelse för vår framgång. Därför har vi ett mål: Om tio år kommer minst 50 procent av Axel Johnson bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag.

Vår syn på förnyelse är tredelad: 

  1. Basen är de verksamhetsnära förbättringar som sker i bolagen. Det är arbetet som sker dagligen, förbättringarna som våra medarbetare genom sitt engagemang bidrar till.
  2. Axel Johnson lägger stor vikt vid affärsutveckling i och kring bolagen. Det är också de större initiativen och framtidsinvesteringar som våra bolag gör för att förbättra verksamheten.
  3. Att bygga och utveckla nya verksamheter är en avgörande styrka hos Axel Johnson. Här är strategiska förvärv en del. Vi har även kompetensen och den finansiella styrkan att genom förvärva bygga och skapa nya bolag och verksamheter.

Den största delen av förnyelse sker i våra bolag men genom koncerngemensamma initiativ, som till exempel nu med Axlab, vill vi stötta bolagen att öka takten och styrkan i affärsutvecklingen. Målet är att skapa nya, stabila intäktsströmmar.

Aviseringar

Se mer